Liity jäseneksi!

 

Miksi jäsenyys kannattaa?

  • Etusija yhdistyksen järjestämiin kokeisiin; ILMAINEN osallistuminen yhdistyksen järjestämään spanielien taipumuskokeeseen (1 koira / varsinainen jäsen)
  • Spanielilehti 4 kertaa vuodessa
  • Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan

Jäseneksi pääset ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin. Liittymismaksu on 5€ (ei peritä perhejäseniltä). Laita vapaamuotoinen jäsenhakemus sähköpostitse: salla.unkila@rokki.net

 

Vuoden 2022 jäsenmaksut:

Jäsenmaksun eräpäivä on 31.3.2022
Saaja: Salpausselän Spanielikerho ry
Määrä: 25€ /varsinainen jäsen, 7€/ perhejäsen
Viite: 24442
tilinumero: FI7350781120054964

Huom! Uudistettujen sääntöjen nojalla jäsenyys katsotaan päättyneeksi, mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu 30.4.2021 mennessä. 30.4.2021 jälkeen maksettaessa tulee lisäksi maksaa liittymismaksu (5€), ja jäsenyysaika katsotaan alkavaksi alusta.

Jäsentietojen muutos

Lähetä aina ilmoitus yhteystiedoissasi tapahtuneista muutoksista, jotta jäsenposti löytää perille.
 
Jäsenyydestä eroaminen
Jos haluat erota kerhon jäsenyydestä, ilmoita siitä jäsensihteerille.

Jäsensihteeri:
Salla Unkila
041-5158553
salla.unkila@rokki.net
 

Jäsenyyden myötä voit osallistua ja vaikuttaa kerhon toimintaan!